Referencie

Bankový sektor:

 • ČSOB, a.s.
 • J&T Bank Slovensko
  Subdodávateľsky:
 • Tatra banka, a.s.
 • Raiffeisen bank, a.s.
 • VUB, a.s.

Retail a logistika:

 • Billa, s.r.o.
 • Nemecký obchodný reťazec č.1
 • Nemecký obchodný reťazec č.2
 • Logistické centrum Plzeň
 • Logistické centrum Senec
 • Logistické centrum Ilava
 • Nay,a.s.
 • Elektroworld, a.s.
 • Delia, s.r.o.
 • Labaš s.r.o.
 • Logistické centrum Sereď
 • Logistické centrum Prešov
 • Logistické centrum Dubnica nad Váhom

Administratíva:

 • Thorin, s.r.o.
 • Merkuria, a.s.
 • Hotel PAX - Slovakia, a.s.
 • Kastor, s.r.o.

Prevádzkové objekty:

 • Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.
 • Porsche Slovakia, spol. s r.o.
 • Auto Palace Bratislava s. r. o.
 • AUTO PALACE SLOVAKIA s.r.o.
 • Todos Exclusive s. r. o.
 • Todos Bratislava, s.r.o.
 • TOP Holding, a.s.
 • Malkia Park

Zdravotníctvo:

 • Phoenix, z.z., a.s.
 • PHARIM
 • PFIZER LUXEMBOURG SARL